МКОУ "КСОШ №2"

ДИРЕКТОР

Изо Возвышаев Дмитрий Дмитриевич

Заместитель директора по УВР

Изо Кочергина Н. С.

Заместитель директора по ВР

Изо

Прохорик И. П.

Заместитель директора по начальной школе

Изо Сысоева Г. И.

Заместитель директора по дошкольному образованию

Изо Еремина Н.Н.

Педагогический состав

 

Учителя

Изо Зуева Л. В.
Изо Фролова Л. В.
Изо Юнусова А.Р.
Изо Верткова О. В.
Изо Никитина Ю. Ю.
Изо Курилкина Т. В.
Изо Ануфриев А. И.
Изо Часов И.И.
Изо Бушина Т.И.
Изо Кузнецова Е. С.
Изо Ярцева Ю. Н.
Изо Макраус Я.В
Изо

Комарова Н. А.

Изо Ерофеева Е.А.
Изо Сысоева О. А.
Изо Ковалевич И. Н.
Изо

Карякина Т. В.

Изо

Богомолова О. Г.

Изо

Варосян М. Ш.

Старший воспитатель

Изо Хворых Н. А.

Воспитатели

Изо Меджнунова В.И.
Изо Никитина О. Ю.
Изо Тиханова Е.Н.
Изо Борисова Л.Н.
Изо Прошина А.В.
Изо Климахина Т.В.
Изо Казакова Н.А.
Изо Жертунова Н. А.
Изо Волкова И.П.
Изо Сидякова Л.И.
Изо Чебыкина Е.А.
Изо

Грошева Т.С.

Инструктор по физической культуре

Изо

Логинова О. В.

Изо

Семина Т. А.

Музыкальный руководитель

Изо

Семилеткина Н. А.

Изо Крючкова Н.Ю.